9 de julio de 2013

EAJ-PNV-REN IRITZIZ, BILDUK BALDINTZATU NAHI IZAN DU ALDERDI POLITIKOEN ARTEKO ZERGAR-POLITIKARI BURUZKO NEGOZIAZIOA

Jose Corchon jeltzaleak kritikatu du, Bilduren aginteko Foru Aldundiak presa handia izan duela zerga-politikaren gaineko aldaketak egiteko, izan ere, aldaketak horiek 2014.urtea arte ez dira indarrean egongo.


Gipuzkoako Batzar Nagusiek Foru Araua onartu dute, hain zuzen, Zerga iruzurraren aurkako neurriei, kredituak kobratzeko elkarren laguntzari eta zergen arloko beste aldaketa batzuei buruzko Foru Araua. EAJ-PNVren batzarkide Jose Corchonek kritikatu du, Bilduren aginteko Foru Aldundiak aureztu dituela Pertsona Fisikoen gaineko Errenta Zergari buruzko (PFEZ) eta Ondare-Eskualdaketen gaineko Zergari buruzko aldaketak, hain juxtu ere, Euskal Autonomia Erkidegoan alderdi politikoak zerga-politikari buruz negoziatzen ari direnean. Hortaz, Corchonek salatu du, Bilduk baldintzatu nahi izan duela alderdi politikoen arteko negoziazioa, izan ere, foru araua ez da indarrean egongo 2014.urtea arte eta, beraz, ez zuen hainbesteko presarik.

Era berean, batzarkide jeltzaleak Foru Aldundiari galdetu dio, zergatik ez duen itxaron alderdi politikoen arteko negoziazioa amaitu arte, eta honakoa esan du: “Baldin eta Bilduk negoziazioaren amaiera arte itxaron izan balu, foru arauak bateratze handiagoa izango zukeen. Gainera, alderdiek adostasun hori lortzen badute, foru araua aldatu beharko da”.

Jose Corchonek, halaber, segidakoa adierazi du: “Onartutako iruzurraren aurkako neurriak beste lurralde batzuren antzekoak dira. Hortaz, EAJ-PNVren iritziz, zigorrak handitzeko aukera dago. Eta, nahiz eta Bilduk ez duen horrelakorik egin nahi izan, zigorrak handitzeko proposamenaren helburua da Euskal Autonomia Erkidegoaren gainerako lurraldeekin zerga-politika bateratuagoa izatea.

Gainera, kaleratzeen kalte-ordainei buruz, EAJ-PNVren batzarkideak honakoa esan du: “PSE eta Bildu alderdien arteko akordioa, hain zuzen, kaleratzeen kalte-ordainak 180.000 euro baino gehiagokoak direnean zergapetzeko akordioa, EAJ-PNVk Euskal Autonomia Erkidegoan gainerako alderdiei egindako proposamena da – gogoan izan, Bilduren proposamena zela, kaleratzeen kalte-ordainak 60.000 euro baino gehiagokoak direnean zergapetzea –“. 


Azkenik, Jose Corchonen ustez, akordio horrek, hain zuzen, PSE eta Bilduren arteko akordioak, argi uzten du egokiena dela Euskadiko hiru lurraldeen arteko zerga-politiken bateratzea lortzea. Horrenbestez, gainerako alderdiei eskatu die, elkarlanean jarraitzeko Euskadi zerga-politikaren gaineko adostasuna lortzeko. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario