21 de mayo de 2013

EAJ-PNV-K BILDURI ESKATU DIO, LEHENBAILEHEN NEURRIAK HAR DITZAN GIPUZKOAKO ZABORTEGIAK IXTEKOXabier Ezeizabarrena batzarkide jeltzaleak esan du, bi urte bete direla Bildu Gipuzkoako Foru Aldundira iritsi zenetik eta egin duen gauza bakarra proiektuak gelditzea izan da, baita hondakinen kudeaketan ere. EAJ-PNVren batzarkide taldeak Martin Garitano diputatu nagusiari zuzendutako galdera-zerrenda aurkeztu du Gipuzkoako Batzar Nagusietako erregistroan. Galderak Gipuzkoako Hiri Hondakinen Kudeaketa Plangintza Orokorraren (PIGRUG) eta indarrean dagoen Foru Arauaren gauzatze mailari buruz dira. Xabier Ezeizabarrena jeltzalearen iritziz, Bilduk ez daki nola kudeatu PIGRUG delako planean eta Foru Arauan proposatutako inbertsioak eta, ondorioz, bere kudeaketa kaos bat da.  

Horren harira, Ezeizabarrenak honakoa esan du: “Bi urte bete dira Bildu Gipuzkoako Foru Aldundira iritsi zenetik eta egin duen gauza bakarra proiektuak gelditzea izan da, baita hondakinen kudeaketan ere. Hori dela eta, EAJ-PNVren iritziz, Bilduk azaldu behar du PIGRUG plangintzan aurreikusitako azpiegituren gauzatze maila, baita zertan diren 2012 eta 2013ko aurrekontuetan hondakinen gainean adostutako aurrekontu-sailak. Oso garrantzitsua da jakitea nola erabili den Batzar Nagusien gehiengoak adostutako aurrekontu-saila, Gipuzkoan hondakinak kudeatzeko aurreikusitako lanak egiteko”.

Era berean, EAJ-PNVren batzarkideak segidakoa azpimarratu du: “Bilketa sistema zeinnahi den ere – gogoan izan, bilketa sistema udalerrien eskumena dela –, Bilduk argitu behar du, lehenik, nola kudeatuko dituen hondakinak; bigarrenik, nola eta zein azpiegituretan birziklatzeko asmoa duen; eta, azkenik, zer egingo duen hondakin-hondarrarekin – izan ere, egun, zabortegietara eramaten da, baina zabortegien edukiera asko murriztu da –. Horregatik, EAJ-PNVk Martin Garitano dipuatu nagusiari eskatu dio, azaltzeko hondakinen tratamentua ixteko Foru Arauan aurreikusitako azpiegituren eraikuntza zertan den eta, era berean, atxikitzeko gaiari buruz foru gobernuak hartutako erabakien espedienteak, 2011ko ekainetik gaur arte”.     

Xabier Ezeizabarrenak, halaber, Martin Garitanori honakoa eskatu dio: “Gipuzkoako zabortegien gainean hartutako erabakien espedienteen kopia emateko. Galdera oso zuzena egin dio EAJ-PNVk Martin Garitanori: Zein da, egun, zabortegien egoera eta nolako erabakiak hartu ditu Foru Aldundiak zabortegiak ixteko? Horregarako, 2011tik – Bildu Foru Aldundiaren agintea hartu zuenetik – gaur arte zabortegien itxierari buruz hartutako erabakien zerrenda egiteko”. Ildo beretik, jeltzaleen hautetsiaren iritziz, beldur gara Bilduk ez ote duen erabakirik hartu gaiari buruz eta, beraz, Europar Batasunaren zuzentarauen aurka egiten ari den eta utzitako harrobietara birzikatu eta konpostatu ezin daitekeen zaborra eraman nahi duen. Izan ere, orain arte Bilduk Gipuzkoan zabortegi berriak irekitzeko asmoa azaldu du, baina ez du argitu non zabalduko dituen. Horrenbestez, informazio eta gardentasun falta nabaria da eta, beraz, Bilduk azalpenak eman beharko ditu, behingoz.  

Mankomunitateetan galderak.

Gainera, Ezeizabarrenak Bilduri egotzi dio, ez duela informaziorik eman eta ez dela gardena izaten ari ez Foru Aldundian ez Sasieta, Lapatx eta Urola Kostako mankomunitateetan – gogoan izan, hiru mankomunitate horietan ere Bilduk agintzen duela –. EAJ-PNVren batzarkidearen aburuz, Bilduk oztopatu du zinegotziek informazioa jasotzeko duten eskubidea, beraz, ez da gardena izaten ari. Hortaz, jeltzaleak salatu du, Bilduren ordezkariek Sasieta, Lapatx eta Urola Kostan erabakiak hartu dituztela inori galdetu gabe eta adostasunak lortu gabe eta, hori da, hain zuzen ere, Bilduren kudeaketa ilunaren beste adibide bat.

Horregatik guztiagik, Xabier Ezeizabarrenak azaldu duenez, EAJ-PNVk Sasieta, Lapatx eta Urola Kostako mankomunitateetan ere galderak egin ditugu, mankomunitateen eskumenak diren hainbat gauza argitzeko, betiere, PIGRUG plangintzan eta Foru Arauan aurreikusitakoaren gainean.

Horrenbestez, Ezeizabarrenak honakoa azpimarratu du: “Jakin nahi dugu, Sasieta, Lapatx eta Urola Kostako mankomunitateetan zein den hondakinen bilketaren benetako tasa eta benetako birziklatze tasa. Halaber, galdetu dugu mankomunitate horietako hiru zabortegien edukieraren gainean, zabortegiak ixteko epearen gainean, eta ondorengo 30 urteetan zabortegien itxieraren, zigilatze-funtsaren eta mantentze-lanen kostuaren gainean”.  

Azkenik, hona hemen EAJ-PNVren batzarkidearen hitzak: “Mankomunitateen arduradunei eskatu diegu, argitzeko zabortegiak 2014ean ixteko lan egiten ari diren, PIGRUG plangintzan aurreikusita dagoen bezala”.

No hay comentarios:

Publicar un comentario