14 de noviembre de 2014

EAJ-PNV-K SALATU DU BILDU EZ DELA GAI HONDAKINEN KUDEAKETAREN AUZIA KOPONTZEKO ETA, GAINERA, EKONOMIA- ETA KUDEAKETA-ZALANTZAK SORTU DITUELABatzarkide jeltzale Xabier Ezeizabarrenak esan du, gipuzkoarrek Bilduri gaia konpontzeko eskatzen diotela, baina aitzitik, Bilduk aldez aurretik pentsatu gabeko erabakiak hartzen jarraitzen duela eta, ondorioz, zalantzak sortzen dituelaHerri Kontuen Euskal Epaitegiaren azken txostenak dio, Gipuzkoako Hondakinen Partzuergoaren (GHK) erabakiak zalantzak sortu dituela, hain zuzen ere, errausketa-instalazioa eraikitzeko kontratuak eteteko erabakiak. Behin txostena ezagututa, EAJ-PNVren batzarkide Xabier Ezeizabarrenak honakoa esan du: “Epaitegiak berretsi ditu Gipuzkoako Hondakinen Partzuergoaren gaineko azken urteetako kontu-ikuskaritzaren txostenak. Eta, gogoratu behar da, txosten horiek segidakoa esaten zutela: Bilduren kudeaketa Gipuzkoako Hondakinen Partzuergoan kaxkarra izan da”. Horren harira, Ezeizabarrenak salatu du, Bildu ez dela gai izan hondakinen kudeaketaren auzia konpontzeko eta, gainera, ekonomia- eta kudeaketa-zalantzak sortu dituela.

Horiek horrela, batzarkide jeltzaleak adierazi du, GHK partzuergoaren kontuak aztertzen dituzten erakunde guztien txostenetako zalantzek honakoa dutela komunean: “Bilduren aldebakarreko erabakia hondakinen kudeaketarako benetako irtenbide bakarra gelditzeko, hain zuzen ere, PIGRUG hondakin plangintza arautzen duen 7/2008 Foru Araua gelditzeko erabakia. Gogoan izan, PIGRUG hondakin plangintzak energia balorizatzearen alde egiten duela birziklatu edo konposta ezin daitezkeen hondakinak tratatzeko”. Gainera, Xabier Ezeizabarrenak azaldu duenez, Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren txostenak dio, justifikatu ezineko kalte-ordainak daudela eta zalantzak sortzen dituela jasotako kantitateen itzulerak. Horrek guztiak erakusten du Bilduk ez duela inoiz beste plangintzarik izan.

Hortaz, Ezeizabarrenak azpimarratu du egun agerian gelditu dela Bilduk ez duela plangintzarik eta, are gutxiago, gainerako alderdiekin adostutako plangintzarik, eta honakoa salatu du: “Bilduk ez du proiekturik egin Osinbeltz harrobian zabortegia jartzeko eta, gainera, proposatu duen tratamendu mekaniko biologikoa (TMB) egiteko instalazioak ez du zer ikusirik PIGRUG hondakin plangintzan onartutakoarekin. Halaber,  behin Epele auzoko konposta egiteko instalazioaren lehenengo harria jarri eta zortzi hilabete igarota, Bilduk ez du proiektua esleitu eta, are gehiago, ez dakigu Bilduk proiektu horiek egiteko finantzazio nahikoa duen. Beraz, guztia zalantzak dira”.
EAJ-PNVren batzarkideak, halaber, salatu du, Bilduk legealdi osoa eman duela bere erabakia justifikatu nahian, baina ez du lortu konponbide sinesgarririk, hain zuzen ere, Europako zuzentarauekin eta Europako herrialde aurreratuenekin bat egiten duen konponbiderik. Bakarrik, alderdikeriaz baliatu da Batzar Nagusietako gehiengoaren akordioak ez betetzeko eta bere ideiak inposatzeko.

Azkenik, Xabier Ezeizabarrenak honakoa salatu du: “Bilduren kudeaketa txarra izan da: bai kudeaketa ekonomikoa – Herri Kontuen Euskal Epaitegiak hala esan du –, bai hondakinak tratatzeko azpiegituren plangintza egiteko kudeaketa”. Hortaz, Ezeizabarrenak esan du, gipuzkoarrek Bilduri  gaia konpontzeko eskatzen diotela, baina aitzitik, Bilduk aldez aurretik pentsatu gabeko erabakiak hartzen jarraitzen duela eta, ondorioz, zalantzak sortzen dituela

No hay comentarios:

Publicar un comentario